بیانیه اعتراضی جمعی از اعضای مجمع فعالین خانواده در خصوص انتصاب ناشایست معاونت زنان

‍ بسم الله الرحمن الرحیم ((بیانیه جمعی از اعضا مجمع فعالین خانواده پیرامون انتصاب خانم دکتر یاوری به عنوان معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری)) جناب آقای رئیس جمهور سلام و احترام متاسفانه شواهد و قرائن نشان از این دارد که سرکار خانم…