تکریم مادر/عامل شوق برای زایمان

دکتر سیده طاهره میرمولایی مدیر گروه مامایی و سلامت باروری دانشگاه علوم پزشکی تهران: “رعایت مواردی که در اجزای مراقبت های کرامت محور مادری هستند می تواند باعث خوشایند سازی زایمان شود و خاطره خوبی از زایمان و مادر شدن برای زن برجا گذارد که نه تنها از دوباره باردارشدن نگرانی نداشته باشد بلکه بار دیگر با شوق برای زایمان به بیمارستان مراجعه کند. این امر در مطالعات انجام شده به اثبات رسیده است.”

 در مصاحبه اختصاصی پایگاه تحلیلی خبری جنس اول با دکتر سیده طاهره میرمولایی به بررسی مسائل پیرامون زایمان طبیعی در بیمارستان‌ها پرداختیم.

جنس اول: اغلب مادران در واکنش به چه رفتارهایی از سمت کادر درمان گلایه دارند؟
دکتر میرمولایی: “می‌توان گفت بیشترین گلایه مادران در زایشگاه این موارد است: تنها ماندن دراتاق، عدم اجازه به حضور همراهان، بی توجهی و طرف صحبت نبودن و گاه بی احترامی، اجازه نداشتن برای حرکت کردن و از تخت پایین آمدن، وصل بودن دائمی به دستگاه مانیتورینگ قلب جنین و صدای مداوم آن، فشار بر روی شکم در حین زایمان، رعایت نشدن حریم خصوصی.

جنس اول: آیا آماری از بیمارستان‌هایی که حقوق مادران و کرامت ایشان را رعایت نمی‌کنند وجود دارد؟
دکتر میرمولایی: “آمار دقیقی در دسترس نیست. مطالعات انجام شده هر کدام هم صرفا چند بیمارستان را مورد مطالعه قرار داده اند. البته مطالعات مروری هم که نتیجه چند مطالعه را یکجا ارایه کنند نیز وجود دارند برخی مطالعات رفتارهای مخالف با کرامت مادری را در کشورهای مختلف فهرست کرده اند. لازم به ذکر است که در عین حال همه رفتارهای منفی هم در یک بیمارستان رخ نمی دهد. اما برای این که به تعداد بیمارستان هایی که مراقبتهای کرامت محور را مد نظر قرار می دهند و این مراقبتها را هر چه کامل تر ارایه می دهند بیفزاییم، لازم است که آموزش های خود را در زمان تحصیل رشته های مرتبط بیشتر کنیم و مراقبت های کرامت محور را در زمان تحصیل به مراجعان ارایه کنیم. مطالعات را نیز در این زمینه گسترش دهیم و نتایجش را در مجامع علمی و جامعه منتشر کنیم. آموزش های ضمن خدمت در این مورد را نیز بیشتر کنیم تا بتدریج بر کیفیت و کمیت مراقبت های کرامت محور افزوده شود.”

جنس اول: به نظر شما رعایت حقوق و کرامت مادران چه اثرات اجتماعی میتواند برجای بگذارد؟
دکتر میرمولایی : “رعایت مواردی که در اجزای مراقبت های کرامت محور مادری هستند می تواند باعث خوشایند سازی زایمان شود و خاطره خوبی از زایمان و مادر شدن برای زن برجا گذارد که نه تنها از دوباره باردارشدن نگرانی نداشته باشد بلکه بار دیگر با شوق برای زایمان به بیمارستان مراجعه کند. این امر در مطالعات انجام شده به اثبات رسیده است.”

جنس اول: اگر نکته ای مدنظر دارید که در سوالات به ان پرداخته نشده لطفا به آن اشاره کنید.
دکتر میرمولایی: ” مراقبت های کرامت محور در سطح بین المللی در دو دهه اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و سازمان بهداشت جهانی نیز در این مورد پروتوکل ها و توصیه های خود را در مورد مراقبت های کرامت محور مادری ارایه کرده است. بنابراین لازم است که در کشور ما نیز بیش از پیش به این مقوله بپردازیم و سعی کنیم که مراقبت های دوران بارداری و زایمان و بعد از زایمان از مهمترین دوره های فیزیولوژیک در زندگی هر زنی است را با رعایت کرامت مادری به شکل هر چه کامل تر ارایه کنیم. همچنین این موضوع مهم را در آموز ش های رشته های مرتبط بیشتر وارد کنیم و همچنین در زمان اشتغال در آموزش های ضمن خدمت بیشتر از قبل به آن بپردازیم.”


  |جنس اول؛ رسانه زنان، خانواده و زیست جنسی

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.