“نصف شدن جمعیت چین، ظرف هفتادسال آینده”

کرونا و شهرنشینی دوعامل مهم کاهش جمعیت در جهان


   |جنس اول؛ رسانه زنان و خانواده

 

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.