مساله حجاب

مساله حجاب

مسئله حجاب نام کتابی به قلم استاد شهید مرتضی مطهری است. وی در این کتاب ابتدا به بیان عدم اختصاص حجاب به دین اسلام می‌پردازد و سپس در صدد پاسخ به اشکالات مخالفین حجاب و تبیین حدود حجاب برمی‌آید.
این کتاب پنج بخش دارد. شهید مطهری در بخش اول ابتدا نشان می‌دهد که مسئله پوشش زن از ویژگی‌های اسلام نیست و میان ملت‌های دیگر نیز وجود داشته است. سپس به عده‌ای که طرفدار بی‌ حجابی زن و نشست و برخاست او با مردان بیگانه در جامعه هستند، پاسخ می‌دهد.

در بخش دوم، به عده‌ای پاسخ می‌دهد که معتقدند زنان باید حتی چهره و دست خود را از نامحرم بپوشانند و به خانه‌ نشینی زن عقیده دارند. استاد مطهری در این کتاب ثابت می‌کند که نظر اسلام، حفظ حریم و حضور باوقار زن در جامعه با پوشش مناسب است.

بخش سوم به تبیین فلسفه ی پوشش در اسلام از ابعاد و جوانب مختلف اختصاص یافته است.

در بخش چهارم به ایراد و اشکالاتی که بر اصل حجاب و پوشش از سوی مخالفان حجاب گرفته می شود پاسخهای مستدل و منطقی داده شده است.

در بخش پایانی کتاب نیز اصل حجاب و حدود آن با عنایت به آیات و روایات و سیره ی مسلمین به طور مفصل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

در این کتاب پرسش های زیر به صورت دقیق منطقی و همراه با استدلال پاسخ داده شده است:

آیا پوشش از مختصات اسلام است و پس از ظهور اسلام از مسلمین به غیرمسلمین سرایت کرده یا در میان ملل دیگر قبل از اسلام وجود داشته است؟
اساساً علت پوشش چیست؟
چه موجبی سبب شده است که میان جنس زن و مرد حریم و حائلی به صورت پوشیدگی زن یا به صورت دیگر به وجود آید؟
فلسفه ی پوشش از نظر اسلام چیست؟
حدود پوشش اسلامی کدام است؟
آیا اسلام طرفدار پرده نشینی زن است؟
تفاوت عشق و هوس چیست؟
آیا در اسلام مسئله ای به نام «حریم عفاف» وجود دارد یا نه؟
آیا اسلام طرفدار جدا بودن مجامع زنان و مردان است؟

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.