نگرش زوج‌های جوان به فرزندآوری +سند

جنس اول: رئیس مجلس، هفتۀ گذشته در نطق جلسۀ علنی مجلس دربارۀ طرح جوانی جمعیت به پژوهشی استناد کرد و گفت: «بر اساس یکی از گزارش‌های پژوهشکدۀ آمار، تعداد فرزندان دلخواه زنان متأهل در بازۀ سنی ۱۵ تا ۴۹ سال، حدوداً سه فرزند برآورد شده است و این یعنی میان فرزندان دلخواه و نرخ باروری فاصله‌ای معنادار حتی تا دو برابر تعداد فرزندان وجود دارد».

در این پژوهش که توسط دکتر شهلا کاظمی‌پور و همکاران در پژوهشکدۀ آمار مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۴ با جامعه آماری از ۳۱ استان کشور منتشر شده، به‌طور متوسط فرزندان دلخواه پاسخ‌گویان در کل کشور برابر با ۲.۸ فرزند برآورد شده است که با نرخ باروری ۱.۷ کشور فاصله‌ای معنادار دارد.
متن کامل
«بررسی نحوۀ نگرش جوانان در آستانۀ ازدواج و زنان همسردار ۱۵ تا ۴۹ساله نسبت‌به فرزندآوری و شناخت عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مؤثر بر آن از اینجا دانلود کنید.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.