قانون «جوانی جمعیت»؛ بخشی از راه نجات

جنسی اول -مریم اردبیلی، پزشک، آینده پژوه و مشاور زنان شهرداری تهران

وضعیت جمعیتی کشور دو دهه زیر نرخ جایگزینی بود و سیر نزولی کاهش جمعیت با شیب تند درطول چهل و پنج سال گذشته کماکان ادامه دارد و حتی تثبیت هم ‌نشده‌است. این وضعیت کشور را به مرز تعداد موالید حدود نیم میلیون و نرخ باروری حدود یک‌ و نیم نزدیک می‌کند. در نتیجه، این وضعیت مستلزم کار بسیار زودتر از این در زمینه تقنین، سیاست‌گذاری، اجرا و فرهنگ‌سازی است. در واقع ما از سیاست‌گذاری جمعیت، بیست سال عقب هستیم.

وضعیت آینده سالمندی و پیامدهای آن مانند‌ آسیب‌های فرهنگی، کوچک شدن خانوار و کم شدن تمایل مردم به فرزند نگران کننده است. از سوی دیگر کشور در وضعیت پنجره جمعیتی قرار دارد و اگر این پنجره بسته شود، فرصت جبران وضعیت جمعیت‌ به ‌سختی پیدا می‌شود. به همین دلیل ده سال آینده سرنوشت‌ساز است. در این زمینه کرونا نیز تاثیر منفی گذاشت.

همه این‌ مسائل باعث می‌شود که ما از تصویب قانون جمعیت خوشحال شویم. هرچند که بسیار دیرهنگام و ناکافی است. در واقع انتقاد داریم به این‌که روند تصویب طرح می‌توانست خیلی سریع‌تر و به صورت علنی سال گذشته ظرف چند ماه در صحن مجلس تصویب شود. اما خیلی به تعویق افتاد و کشور از برنامه جمعیت عقب است.

در خصوص کلیت طرح باید گفت، این یک طرح موقت چند ساله است. این ویژگی هم حسن طرح است و هم می‌تواند به نقطه ‌ضعف تبدیل شود. از این جهت که می‌تواند، اشکالات طرح در حین اجرا برطرف شود و سیاست کامل‌تری برای قانون دائمی جمعیت یا قانون درازمدت جمعیت تدوین شود. در نتیجه از همین لحظه باید توجه داشته‌باشند علاوه بر اجرای آن به اصلاح، تعدیل و آینده‌نگر کردن طرح همت بگمارند.

نکته مهم دیگر این است که به همه دلسوزان، کنشگران و نخبگان عرض می‌کنم که تصورم به‌طور جدی این است که قانون فقط بخشی از نجات وضعیت جمعیتی ما است و حتما کنش مردمی، فرهنگ سازی و کار رسانه‌ای بیشتر به آینده مطلوب جمعیتی کشور کمک می‌کند.

اشتراک گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.